סגירת תיק פלילי בשלב חקירה חקירה במשטרה חקירה במשטרה היא לא חוויה נעימה עבור נחקר החשוד בעבירה פלילית וגם לא עבור מי שנחקר כעד לביצוע עבירה. במהלך חקירת משטרה הנחקר נתון תחת בלחץ מתמיד ומתגבר של חוקר המשטרה, חשוף למניפולציות חקירתיות ותרגילי חקירה שמטרתם לאסוף ראיות מסבכות שיאפשרו לתביעה המשטרתית או לפרקליטות להעמיד את הנחקר…

מימוש זכויות בחקירת משטרה תשפר את סיכויי סגירת התיק נחקר המגיע לחקירה במשטרה, נמצא בסיטואציה יוצאת דופן, רוב האנשים שאינם בקיאים בדין הפלילי כלל לא יודעים שיש להם זכויות. המחוקק טיפל בכך והטיל על המשטרה חובה להסביר לנחקר את זכויותיו כבר בפתח החקירה הפלילית, הדברים צריכים לקבל ביטוי בכתב בתוך גוף האמרה ולהיות מובאים לנחקר…

אי מתן זכויות לנחקר בחקירת משטרה עשויה להוביל לפסילת ראיות, ביטול כתב אישום וסגירת תיק פלילי אזכרנו כבר כי לנחקר עומדות זכויותיו לחקירה בשפה המובנת לו, שיפורט בפניו באם הוא נחקר כחשוד או עד, במידה והוא נחקר כחשוד מחויב החוקר להודיע לו בחשד לאיזו עבירה הוא נחקר, להסביר לו כי יש לחשוד זכות לחיסיון בפני…