מימוש זכויות בחקירת משטרה תשפר את סיכויי סגירת התיק

The Charges

זכויותיו של הנחקר הם לחקירה בשפה המובנת לו, שיפורט בפניו באם הוא נחקר כחשוד או עד, במידה והוא נחקר כחשוד מחויב החוקר להודיע לו בחשד לאיזו עבירה הוא נחקר, להסביר לו כי יש לחשוד זכות לחיסיון בפני הפללה עצמית, זכות שתיקה והזכות להיוועץ עם עורך דין.

Awarded

נחקר אשר התייעץ עם עורך דין פלילי והבין כיצד לממש את זכויות בחקירה פלילי, עשוי בהתנהלותו להוביל לסגירת התיק הפלילי כנגדו.

מימוש זכויות בחקירת משטרה תשפר את סיכויי סגירת התיק

נחקר המגיע לחקירה במשטרה, נמצא בסיטואציה יוצאת דופן, רוב האנשים שאינם בקיאים בדין הפלילי כלל לא יודעים שיש להם זכויות.

המחוקק טיפל בכך והטיל על המשטרה חובה להסביר לנחקר את זכויותיו כבר בפתח החקירה הפלילית, הדברים צריכים לקבל ביטוי בכתב בתוך גוף האמרה ולהיות מובאים לנחקר בשפתו או בשפה שהוא מבין.

הנחקר חותם בגוף טופס העדות ולעיתים גם בטופס ייעודי של הסברת זכויות לחשוד כי הוא מבין את זכויותיו.

זכויותיו של הנחקר הם לחקירה בשפה המובנת לו, שיפורט בפניו באם הוא נחקר כחשוד או עד, במידה והוא נחקר כחשוד מחויב החוקר להודיע לו בחשד לאיזו עבירה הוא נחקר, להסביר לו כי יש לחשוד זכות לחיסיון בפני הפללה עצמית, זכות שתיקה והזכות להיוועץ עם עורך דין.

ערכו של הייעוץ המשפטי שיקבל נחקר מעורך דין פלילי לא מתמצה רק בהעברת רשימה אינפורמטיבית של זכויות החשוד, מתן הסבר והבהרות מהשפה המשפטית הסבוכה  אלא במתן מענה וניתוח המורכבויות המשפטיות הרלוונטיות לעניינו של החשוד ויישומם של דיני הראיות למקרה בו חשוד.

ייעוץ משפטי אותו יעניק עורך דין פלילי יסייע לנחקר לסרטט את גבולות הגזרה, ויאפשר לו להחליט על האסטרטגיה בה ינקוט במהלך חקירתו, שתכלול בין היתר את מידת שיתוף הפעולה עם חוקרי המשטרה, הנחיצות במימוש זכות השתיקה, מידת שיתוף הפעולה עם פעולות חקירה כגון עימות פלילי, בדיקת פוליגרף, שחזור והצורך במתן תשובות לשאלות פרטניות וזאת במטרה להימנע מהפללה עצמית.

עורך הדין יסביר לנחקר אשר בוחר לממש את זכותו ולמסור את גרסתו כי מן הראוי שימסור גרסה מלאה ומפורטת שניתן יהיה לבדקה, כך שאם יוגש כנגדו בעתיד כתב אישום לא תיתפס עדותו בבית המשפט כעדות כבושה.

עוד יבהיר עורך הדין הפלילי כי מן הראוי שהגרסה שימסור החשוד תהיה גרסת אמת שהרי גרסה שקרית עלולה לפגוע בהגנתו של החשוד בבית המשפט וגרסה שקרית עשויה להוות ראיה נסיבתית לאשמה.

במידה ובחר החשוד לשמור על זכות השתיקה, יסביר לו עורך דין פלילי כי שתיקתו יכולה לשמש ראיה לחובתו, ובאם מאוחר יותר יבקש למסור גרסה בבית משפט זו תחשב כגרסה כבושה דבר הפוגם במשקלה.

נחקר אשר התייעץ עם עורך דין פלילי והבין כיצד לממש את זכויות בחקירה פלילי, עשוי בהתנהלותו להוביל לסגירת התיק הפלילי כנגדו.