אי מתן זכויות לנחקר בחקירת משטרה עשויה להוביל לפסילת ראיות, ביטול כתב אישום וסגירת תיק פלילי

The Charges

אי מתן זכויות לנחקר, עשויות להוביל להשלכות ראייתיות מרחיקות לכת כמו פסילת ראיות, פסילת קיבלות הודאה ועוד.

Awarded

כל אלו יכולים להוביל את גופי התביעה המשטרתית או הפרקליטות לסגירת התיק הפלילי, לבא בהצעה להסדר מותנה, ביטול כתב אישום או הצעה להסדר טיעון מקל.

אי מתן זכויות לנחקר בחקירת משטרה עשויה להוביל לפסילת ראיות, ביטול כתב אישום וסגירת תיק פלילי

אזכרנו כבר כי לנחקר עומדות זכויותיו לחקירה בשפה המובנת לו, שיפורט בפניו באם הוא נחקר כחשוד או עד, במידה והוא נחקר כחשוד מחויב החוקר להודיע לו בחשד לאיזו עבירה הוא נחקר, להסביר לו כי יש לחשוד זכות לחיסיון בפני הפללה עצמית, זכות שתיקה והזכות להיוועץ עם עורך דין.

לעיתים במשטרה נמנעים מלהסביר לנחקרים את זכויותיהם, לפעמים מסבירים אותם בסיום החקירה או אפילו ולמרות פרוט הזכויות בפני הנחקר נמנעים החוקרים מלאפשר לנחקר לממשם וזאת בטענות שונות וזאת על מנת להביאו להודיה באשמה או מסירת גרסה ראשונית בחקירה.

מדובר בהתנהלות נפסדת שיש לה השלכות ראייתיות ומשפטיות מרחיקות לכת כמו פסילת ראיות, פסילת קבילות הודאה ועוד.

כל אלו יכולים להוביל את גופי התביעה המשטרתית או הפרקליטות לסגירת התיק הפלילי, לבא בהצעה להסדר מותנה, ביטול כתב אישום או הצעה להסדר טיעון מקל.